Arnoud Snoei eerste winnaar van de VON-scriptieprijs 2022

Arnoud Snoei (25), kandidaat-notaris op ons kantoor in Ede, is de allereerste winnaar van de scriptieprijs van de Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat (VON). Arnoud won deze met zijn masterscriptie (geschreven als afronding van zijn Master Notarieel recht en zijn Master Ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen) over winstuitkering in de gezondheidszorg. Onlangs mocht hij uit handen van VON-voorzitter Laurens Kelterman zijn prijs in ontvangst nemen. Zijn scriptie ‘Weglekrisico’s in de zorg’ werd geroemd om zijn ‘uitzonderlijke niveau’.

In zijn scriptie verdedigt Arnoud – onder meer - de stelling dat winstuitkering de kwaliteit van de zorg niet altijd hoeft aan te tasten, zoals de actuele maatschappelijke tendens dicteert. Het kan de zorg juist ten goede komen.  ‘Het huidige verbod van winstuitkering in de Wet toelating zorginstellingen beperkt zorginstellingen in de mogelijkheid om een vergoeding voor privaat kapitaal uit te keren in de vorm van dividend. Dit terwijl private kapitaalverschaffers in potentie juist kunnen zorgen voor gewenste efficiencyvoordelen en een goede invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van de zorgverlening. Een verruiming van de mogelijkheden maakt de sector aantrekkelijker voor aandeelhouders.’

Klik als u de scriptie van Arnoud wilt lezen of de samenvatting.

Op de foto (bron.von-notaris.nl): Arnoud Snoei (l) ontvangt de VON-scriptieprijs uit handen van Laurens Kelterman. 

Deel dit bericht